کمیته‌های برگزاری

تعداد بازدید 21875اعضای  کمیته علمی کنفرانس ملی "تحقیقات نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات"

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تدریس

۱

دکتر کیوان محبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۲

دکتر مهران عمادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۳

دکتر محمدرضا رمضان پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۴

دکتر فرهاد نوابی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۵

دکتر آیدا اسماعیلیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

۶

دکتر محمدرضا سلطان آقایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

۷

دکتر فرساد زمانی بروجنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

۸

دکتر محمدرضا امینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

۹

دکتر مجید دلشاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

۱۰

دکتر سید مهدی سجادیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

۱۱

دکتر هادی ثقفی اصفهانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

۱۲

دکتر عادل خسروی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۳

دکتر حامد سقایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۴

دکتر فرشاد کیومرثی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۵

دکتر بهزاد زمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۶

دکتر شقایق بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۷

مهندس حیدرعلی رئیسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۸

مهندس پویا خسرویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

۱۹

دکتر حمیدرضا اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

۲۰

دکتر محمدرضا شایسته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

۲۱

دکتر مجید پور احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

۲۲

دکتر مریم نیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

۲۳

دکتر سیما عبادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

۲۴

دکتر فرامرز صافی اصفهانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۲۵

دکتر ریحانه خورسند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

۲۶

دکتر علیرضا نوروزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

۲۷

دکتر تقی جاودانی گندمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

۲۸

دکتر مصطفی قبایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

۲۹

دکتر علی شهیدی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

۳۰

دکتر جواد راستی

دانشگاه اصفهان

۳۱

دکتر هادی خسروی فارسانی

دانشگاه شهرکرد

۳۲

دکتر مجید ایرانپور

دانشگاه پیام نور مبارکه

۳۳

دکتر احسان غلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۳۴

دکتر ابراهیم بهروزیان نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۳۵

دکتر محمد علی عظیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۳۶

دکتر کاوه کهنمویی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۳۷

دکتر داریوش زین العابدینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

۳۸

دکتر سید وحید سادات پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

۳۹

دکتر محسن چگین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول