درباره رویداد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، کنفرانس تحقیقات نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری برق و کامپیوتر برگزار می کند.
محورهای اصلی کنفرانس: مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی پزشکی، علوم کامپیوتر، علوم تصمیم و مهندسی دانش

دریافت پوستر ثبت مقاله اخبار رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز روز شمار
0 0 0 0

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


پنج شنبه ٢٨ تیر ١٣٩٧

آغاز ثبت مقاله


سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦

پایان ثبت مقاله


چهارشنبه ٢٧ تیر ١٣٩٧

مهلت ثبت نهایی


چهارشنبه ٢٧ تیر ١٣٩٧

شورای اجرایی کنفرانس

ریاست کنفرانس

دکتر عبداله هادی
(ریاست واحد)

مشاور عالی کنفرانس:

دکتر مجتبی آقاجانی
(معاونت پژوهش و فناوری واحد)

دبیر کل کنفرانس

دکتر کیوان محبی
(عضو هیأت علمی واحد)

دبیر علمی گروه کامپیوتر کنفرانس

دکتر محمدرضا رمضان پور
(عضو هیأت علمی واحد)

دبیر علمی گروه برق کنفرانس

دکتر مهران عمادی
(عضو هیأت علمی واحد)

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر فرهاد نوابی فر
(عضو هیأت علمی واحد)

سخنرانان کلیدی

دکتر عبدالله هادی (ریاست واحد)

Dr. Abdollah Hadi     

                            

مقالات

کلیه پژوهشگران می توانند به کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی کام‍پیوتر، برق و فناوری اطلاعات مقاله ارسال نمایند:

دریافت فرمت مقالات (فارسی) دریافت فرمت مقالات (انگلیسی) ثبت نام و ثبت مقاله

هزینه کنفرانس

ثبت نام دانشجویی-حضوری


150,000 تومان

ثبت نام دانشجویی-غیر حضوری


120,000 تومان

ثبت نام دانشجویی-مقاله دوم به بعد


80,000 تومان

ثبت نام اساتید هیأت علمی-حضوری


170,000 تومان

ثبت نام اساتید هیأت علمی-غیر حضوری


150,000 تومان

اساتید هیأت علمی-مقاله دوم به بعد


100,000 تومان

همه هزینه‌ها +‌ جزییات کامل

اخبـار رویداد

کارگاههای آموزشی کنفرانس ...چهارشنبه ١٣ تیر ١٣٩٧
تمدید مهلت ارسال مقالات ...دوشنبه ٢١ خرداد ١٣٩٧
رویداد ایده بازار ...پنج شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٧
فراخوان کارگاه آموزشی ...چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧
امکان داوری زودهنگام مقالات ...پنج شنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩٧
نمایه سازی کنفرانس در پایگاه ISC ...سه شنبه ١١ اردیبهشت ١٣٩٧