جزییات اطلاعیه

عنوان پرداخت هزینه چاپ در ژورنال
تاریخ درج شنبه ٩ تیر ١٣٩٧

متن اطلاعیه


به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند، گزینه چاپ در ژورنال مختص مقالات برتر می باشد، لذا تا قبل از انتخاب اینگونه مقالات و دریافت دعوتنامه کنفرانس به چاپ در ژورنال، از پرداخت هزینه مربوطه خودداری نمائید.