جزییات اطلاعیه

عنوان تمدید مهلت ارسال مقالات
تاریخ درج دوشنبه ٢١ خرداد ١٣٩٧

متن اطلاعیه


با توجه به درخواستهای مکرر، مهلت ارسال مقالات به 15 تیرماه تغییر یافت.​​​​​​​​​​​​​​