جزییات اطلاعیه

عنوان فراخوان کارگاه آموزشی
تاریخ درج چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧

متن اطلاعیه


یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار در هر کشور، آموزش صحیح و تخصصی افراد می باشد و اهتمام به آن، گامی اصلی در جهت دهی به رشد پویای علمی کشور می باشد. آگاهی هر چه بیشتر مهندسین صنایع مختلف، از تکنولوژی ها و روش های پیشرفته علمی و مطلع شدن دانشگاه از نیاز های علمی صنعت و گام برداشتن در جهت تأمین آن ها، الگوی دو جانبه ای است که سیستم های دانشگاهی و صنعتی باید در جهت تحقق آن حرکت نماید تا روند توسعه علمی و صنعتی کشور تسریع گردد.

کمیته برگزاری کنفرانس با هدف افزایش مهارت های شغلی، گسترش هر چه بیشتر فعالیت های علمی و ایجاد ارتباط پویا بین صنعت و دانشگاه، به عنوان دو رکن اصلی توسعه کشور، با همکاری متخصصین داخلی و خارجی، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مورد نیاز صنعت و دانشگاه خواهد نمود. در عین حال، این کمیته از هر گونه پیشنهاد ارائه کارگاه آموزشی که مورد تصویب کنفرانس قرار گیرد، استقبال می نماید. علاقمندان می توانند موضوع پیشنهادی خود را طی فرم ذیل این صفحه با یکی از مشخصات زیر، تکمیل و با ایمیل معتبر به آدرس ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند. بدیهی است دبیرخانه کنفرانس در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل خواهد نمود.

  •     موضوعات نظری جدید و در حال ظهور مرتبط با موضوعات کنفرانس
  •     موضوعات کاربردی جدید و در حال ظهور مرتبط با موضوعات کنفرانس
  •     موضوعات تخصصی مورد نیاز در فضای کنونی
  •     دستاوردهای صنعتی

فرم پیشنهاد ارائه کارگاه آموزشی از اینجا قابل دسترس است.
 

آدرس ایمیل دبیرخانه: ecit۲۰۱۸@mau.ac.ir