تعرفه‌ها

تعداد بازدید 20117قابل توجه شرکت­ کنندگان محترم:

هر گونه پرداخت می تواند با مراجعه حضوری به بانکها با استفاده از شماره حساب 0105772342002 بانک ملی به نام شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه شعبه خلیج فارس انجام شود .

پس از پرداخت، با استفاده از دستورالعمل ارائه شده در این فایل راهنما، تصویر فیش/رسید مبلغ واریز شده را در سامانه کنفرانس ثبت نمائید.

تذکرات مهم:

گزینه چاپ در ژورنال مختص مقالات برتر می باشد، لذا تا قبل از دریافت دعوت کنفرانس به چاپ در ژورنال، از پرداخت هزینه مربوطه خودداری نمائید.

 

عنوان

شرح

مبلغ (تومان)

ثبت نام دانشجویی-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ دریافت گواهی حضور+ سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

۱۵۰۰۰۰

ثبت نام دانشجویی-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

۱۲۰۰۰۰

ثبت نام دانشجویی-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

۸۰۰۰۰

ثبت نام اساتید هیأت علمی-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

۱۷۰۰۰۰

ثبت نام اساتید هیأت علمی-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

۱۵۰۰۰۰

ثبت نام اساتید هیأت علمی-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

۱۰۰۰۰۰

ثبت نام آزاد-حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار

۱۹۰۰۰۰

ثبت نام آزاد-غیر حضوری

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات

۱۷۰۰۰۰

ثبت نام آزاد-مقاله دوم به بعد

نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات

۱۲۰۰۰۰

نویسنده دوم هر گروه جهت شرکت حضوری

دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار

۸۰۰۰۰

شرکت در کنفرانس-بدون مقاله

(برای افرادی که مقاله نداشته ولی تمایل دارند در کنفرانس شرکت نمایند) دریافت گواهی حضور+پکیج کنفرانس+سی دی مجموعه مقالات+میان وعده صبح و عصر+ناهار

۷۰۰۰۰

بسته بندی و ارسال پستی

ارسال گواهی و سی دی مجموعه مقالات افرادی که نمی توانند در روز کنفرانس حضور داشته باشند، از طریق پست پیشتاز

۲۰۰۰۰

چاپ مقاله در ژورنال

چاپ مقالات برتر در ژورنالهای تخصصی همراه کنفرانس+دریافت گواهی چاپ

۶۰۰۰۰