جزییات خبر

عنوان تغییر تاریخ برگزاری چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
تاریخ درج یکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧

متن خبر


به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران می رساند نظر به استقبال نویسندگان و پژوهشگران عزیر و ادغام  واحدهای دانشگاهی مبارکه و شهر مجلسی و نقل مکان آنها به سایت جدید، زمان برگزاری چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1398 موکول گردید.

به استحضار آن دسته از نویسندگانی که تاکنون مقالات خود را برای همایش ارسال فرموده و پذیرش شده است می رساند که گواهی زود هنگام صادر خواهد شد. در صورت چنین درخواستی لازم است با مراجعه به سامانه همایش، مراحل ثبت نام را تکمیل نمایند تا نسبت به صدور و ارسال گواهی آنها اقدام گردد.