جزییات خبر

عنوان چاپ مقالات برتر در مجلات علمی تخصصی
تاریخ درج پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧

متن خبر


به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به رایزنی های صورت گرفته بین دبیرخانه همایش و تعدادی از مجلات علمی تخصصی تربیت بدنی، مقرر گردید مقالات برتر این همایش در مجلات مذکور  منتشر شود.