جزییات اطلاعیه

عنوان فرصت ارسال مقاله تا 22 فروردین 1398 تمدید شد.
تاریخ درج یکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧

متن اطلاعیه


ه اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند با توجه به درخواست متعدد شما عزیزان  وهمچنین تغییر تاریخ برگزاری همایش، فرصت ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی تا 22 فروردین 1398 تمدید شد.