جزییات اطلاعیه

عنوان حذف چکیده انگلیسی
تاریخ درج پنج شنبه ٢ اسفند ١٣٩٧

متن اطلاعیه


به اطلاع محققین محترم می رساند برای ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی نیازی به ارسال چکیده انگلیسی نمی باشد .