جزییات اطلاعیه

عنوان فرصت ارسال مقاله تا 10 اسفند تمدید شد.
تاریخ درج شنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٧

متن اطلاعیه


به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند با توجه به درخواست متعدد شما عزیزان، فرصت ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی تا  10 اسفند تمدید شد.