جزییات اطلاعیه

عنوان محورهای همایش
تاریخ درج پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧

متن اطلاعیه


چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی در تاریخ 20 بهمن 1397 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه برگزار می شود.

محورهای همایش:

- مدیریت ورزشی
-فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
- روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی
- بیومکانیک ورزشی
- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی