تعرفه‌ها

تعداد بازدید 1219عنوان

شرح

مبلغ (تومان)

ثبت نام دانشجویی بدون ارائه پروپوزال

حضور در رویداد+دریافت پکیج رویداد+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

110000

ثبت نام آزاد بدون ارائه پروپوزال

حضور در رویداد+دریافت پکیج رویداد+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

150000

ثبت نام با ارائه پروپوزال

دریافت گواهی به تعداد نویسندگان+ حضور یک نفر از نویسندگان پروپوزال در رویداد+دریافت پکیج رویداد+میان وعده صبح و عصر+ ناهار

220000