جزییات اطلاعیه

عنوان امکان داوری زودهنگام مقالات
تاریخ درج یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٢

متن اطلاعیه


به اطلاع نویسندگان گرامی می رساند در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری، پژوهشگران و محققانی که به نتیجه داوری مقاله خود زودتر از زمان مقرر شده نیاز دارند می توانند طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

شرایط داوری زود هنگام:

1- ایجاد پنل کاربری از قسمت ثبت نام سایت کنفرانس و تکمیل مشخصات

2- ارسال اصل مقاله

3- ارسال ایمیل به آدرس ecit@mau.ac.ir با مشخصات زیر:
                    موضوع ایمیل : کد مقاله

                    متن ایمیل : درخواست داوری زودهنگام
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط دریافت گواهی پذیرش:
 

1- پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردیده، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید.

2- ارسال ایمیل به آدرس ecit@mau.ac.ir با مشخصات زیر:

                موضوع ایمیل : کد مقاله

                متن ایمیل : درخواست گواهی پذیرش

توجه:

برای متقاضیان فوق الذکر، نتایج داوری مقالات حداکثر تا یک هفته پس از ارسال مقاله اعلام خواهد گردید و در صورت پذیرش توسط کمیته داوران، گواهینامه ای مبنی بر پذیرش مقاله صادر می گردد.​​​​​​​